Het feit dat we angst kunnen voelen is een belangrijk overlevingsmechanisme. Het helpt ons gevaar te herkennen en te vermijden. Bij een aantal mensen staat de angst echter niet meer in verhouding tot datgene waar ze bang voor zijn. Angst kan zo verlammend zijn dat ze allerlei zaken gaan vermijden. Dat kan een ernstige impact hebben op hun leven. Vaak geraken mensen ook in een vicieuze cirkel waardoor ze alsmaar meer gaan vermijden en alsmaar angstiger worden. 

In dat geval is er sprake van een angststoornis. Maar liefst 1 op 8 mensen kampt met een angststoornis. Het is belangrijk tijdig hulp te zoeken, omdat angst zichzelf kan versterken zodat je snel in een vicieuze cirkel belandt. 

Angststoornissen kunnen verschillende vormen aannemen. 

Een paniekstoornis houdt in dat je geregeld paniekaanvallen krijgt zonder dat daar een duidelijke reden voor is.

Van een gegeneraliseerde angststoornis of piekerstoornis spreken we bij iemand die voortdurend piekert, overbezorgd is en vreest dat zaken fout gaan lopen. Je bent dan eigenlijk voortdurend gespannen en prikkelbaar en de minste aanleiding is genoeg om je enorm ongerust en angstig te voelen.

Ook fobieën voor 1 of meerdere situaties, behoren tot de angststoornissen.

Symptomen

Bij een angstaanval kun je één of meerdere van de volgende klachten hebben: nervositeit, rusteloosheid, benauwd gevoel op de borst, gevoel van verstikking, hartkloppingen, zweten, koude rillingen, misselijkheid of buikklachten, duizeligheid, beven, het gevoel dat je zult flauwvallen, tintelingen of doofheid in handen en/of voeten, hoofdpijn, spierspanning in nek en onderrug, angst dat je gek wordt of zelfs doodgaat… 
Al deze klachten zijn het resultaat van een overactivering van het zenuwstelsel. Ze kunnen zo ernstig en beangstigend zijn, dat je bang wordt om je zo te gaan voelen. Vaak worden mensen zo bang, dat ze heel veel over hebben om hun angst te vermijden. Zodat ze na verloop van tijd angst krijgen voor het leven op zich. Ze durven niet meer te léven.

Oorzaken angststoornis

Biologische en genetische oorzaken

Aanleg en erfelijkheid kunnen een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van een angststoornis. Zo kunnen angstklachten in bepaalde families meer voorkomen dan in andere families, eenvoudigweg omdat het in de genen zit.Kinderen van ouders met een angststoornis of een andere psychische stoornis hebben een grotere kans op het krijgen van een angststoornis.

Ingrijpende levensgebeurtenissen gaan vaak vooraf aan het ontstaan van een angststoornis. Dit geldt vooral voor mensen die door erfelijke factoren extra kwetsbaar zijn. Het kan zijn dat zij bepaalde gebeurtenissen eerder als stressvol ervaren. Tot slot zijn persoonlijkheidskenmerken van belang bij het ontwikkelen van een angststoornis. Hierbij valt te denken aan iemands temperament of sociale vaardigheden. Cognitieve processen als: overschatten van gevaar van een situatie en verkeerde interpretatie van de lichamelijke angstsymptomen, vormen waarschijnlijk een belangrijk element bij het ontstaan en in standhouden van angststoornissen.

Ook de opvoeding die je gekregen hebt kan aan de basis liggen van je angststoornis. Weinig veiligheid gekend in je jeugd, weinig positieve aanmoediging, weinig liefdevolleaandacht van je ouders, veel negatieve ervaringen, waardoor je heel onzeker bent over jezelf,…

Bij een angststoornis, doe ik eerst een intake-gesprek om te kunnen inschatten , hoe diep jij zit, heb jij nog de kracht om zelf aan de slag te gaan, dan kan je de beslissing maken om in het individueel traject te starten.

Zit je écht helemaal op de bodem, dan bekijken we samen of het verstandig zou zijn om toch eerst met medicatie te beginnen (als jij hiervoor openstaat, deel ik met jou mijn eigen ervaring met medicatie), om een beetje grond onder je voeten te hebben.

Als je het gevoel hebt door angstwerende medicatie terug een beetje sterker in je schoenen te staan, en het gevoel hebt dat je klaar bent om je angstproblemen te gaan aanpakken, kunnen we starten met het individueel traject (indien jij dat wenst), om vanuit je angststoornis, een leven te gaan opbouwen dat helemaal bij jou past, en waarin je weer echt gelukkig kan zijn. In dit traject zit alles wat mij vanuit depressie en angststoornis naar een ongelofelijk mooi leven gebracht heeft, een leven dat helemaal bij mij past.

Stap voor stap begeleid ik jou, doorheen het traject, alle issues (thema’s) die jij in je leven hebt, komen aan bod, je zult ook versteld staan hoe snel veranderingen in jezelf gaan plaatsvinden eens je gewend raakt aan de tools van access consciousness.

Verder processen doe je in de besloten facebookgroep, waar je op jouw eigen tempo kan gaan processen, ik kom hier heel vaak live, en geef jou op die manier oefeningen mee, waar jij mee aan de slag kunt. Je kunt dingen delen in de groep, als dat goed voelt voor jou. Je kunt ook persoonlijk contact met me opnemen, als je ergens niet doorgeraakt.